skočit na navigaci skočit na obsah

Technologie

Čárový kód

Čárový kód je nejrozšířenější metoda automatické identifikace. Skládá se z tmavých čar a světlých mezer, ve kterých jsou zakódovány různé informace (číslo artiklu, číslo výrobce, cena, hmotnost, skladové informace, jméno osoby atd.). Ke čtení a dekódování čárového kódu slouží snímače, které na principu světla dokáží převést informace v podobě čísel a znaků do počítače či jiného zařízení, kde lze s těmito informacemi dále pracovat.

RFID

V současné době, sice zatím nesměle, ale nepřehlédnutelně klepe na dveře nová technologie automatické identifikace a to technologie radiofrekvenční. Radiofrekvenční identifikace (RFID) je díky technologickému pokroku znovu objevený způsob automatické identifikace navazující na čárové kódy. Přináší s sebou významný kvalitativní posun především díky možnosti hromadného, bezobslužného čtení a dokonce i zápisu informací do identifikátorů (transpodérů, tagů) ze vzdálenosti několika centimetrů, až několika metrů.

Wi-Fi

Původním cílem Wi-Fi sítí bylo zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. S postupem času začala být využívána i k bezdrátovému připojení do sítě Internet v rámci rozsáhlejších lokalit a tzv. hotspotů.

Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie sloužící k bezdrátovému propojení mezi dvěma a více elektronickými zařízeními, jakými jsou například PDA, odolný terminál, tiskárna, PC atd.

Mobilní datové spojení

Tyto služby Vám zajistí přenos digitálních dat pomocí rádiového signálu a umožní vám mobilní připojení do datové sítě a k internetu pomocí mobilního zařízení.