skočit na navigaci skočit na obsah

Čárový kód

Čárový kód je nejrozšířenější metoda automatické identifikace. Skládá se z tmavých čar a světlých mezer, ve kterých jsou zakódovány různé informace (číslo artiklu, číslo výrobce, cena, hmotnost, skladové informace, jméno osoby atd.). Ke čtení a dekódování čárového kódu slouží snímače, které na principu světla dokáží převést informace v podobě čísel a znaků do počítače či jiného zařízení, kde lze s těmito informacemi dále pracovat.

Čárový kód má mnoho výhod a předností. Z tohoto důvodu je požadován ve většině výrobních a obchodních oblastech trhu. Hlavní předností je přesnost. Ke kontrole správnosti čárového kódu slouží kontrolní číslice, která je vypočítána z předchozích číslic kódu. V tomto ohledu lze jen s potížemi srovnat čárový kód s ručně zadávanými informacemi. Hlavním důvodem označování většiny výrobků v obchodních řetězcích a supermarketech je rychlost. Významnou výhodou je také flexibilita, neboť čárové kódy mohou být natištěny na kterýkoli materiál odolný proti kyselinám, mrazu, vlhkosti atd., jeho velikost může být přizpůsobena velikosti výrobku nebo množství dat. Prací s čárovými kódy můžete docílit maximální efektivnosti a produktivity.

Výhody

 • rychlost – mnohokrát rychlejší čtení oproti ručnímu pořizování dat
 • minimalizace chyb a zrychlení procesů – čárový kód je jednoznačný a přesný identifikátor , který již ze své podstaty vylučuje chyby a omezuje vliv chybovosti lidského faktoru.
 • získání podrobných informací – možnost převést téměř libovolnou informaci na čárový kód
 • produktivita a efektivnost – zvýšení produktivity o desítky až stovky procent při zachování spolehlivosti údajů
 • přesnost – jedna z nejpřesnějších a nejrychlejších metod k registraci většího množství dat, navíc s možností ověřování správnosti čtení pomocí kontrolních mechanizmů v kódu
 • dohledatelnost – při komplexním nasazení technologií v jednotlivých výrobních a distribučních procesech lze přesně identifikovat pohyb označeného zboží nebo produktu.
 • jednoduchost systému – není třeba složitého zaškolování personálu
 • jednoduchost tisku – v nejjednodušším případě stačí libovolná běžná tiskárna
 • velmi nízké náklady na tisk – široká nabídka spotřebního materiálu

Druhy kódů

Podle způsobu, jakým se konkrétní znak kóduje do skupiny pruhů, se kódy dělí do skupin. Nejpoužívanější skupiny kódů jsou:

Čárový kód EAN

Jedná se o odchodní kód, který je užíván v obchodní síti pro označení zboží. Tento kód využívá každý stát zapojený do sdružení EAN International (ČR má číslo 859). Kódovány jsou číslice 0 až 9, kde každou číslici kódují dvě čáry a dvě mezery. Může obsahovat 8 nebo 13 čísel (EAN8 nebo EAN13). První číslice určují stát (2-3 číslice), dalších několik číslic výrobce nebo dodavatele (většinou 4-6 číslic), další určují zboží a poslední číslice je kontrolní správnosti kódu.

UCC/EAN 128, Code 128

Jedná se o průmyslové kódy, které se používají pro obchodní a logistické na kódování informací o daném výrobku (např. číslo artiklu, datum dodání, datum výroby, trvanlivost, hmotnost, velikost atd.). Každý z informací má svůj aplikační identifikátor, který udává o jaký typ údaje se jedná. Do tohoto kódu je možno zakódovat 102 znaků, kde každý znak je určován třemi čarami a třemi mezerami.

Code 39

Code 39 se využívá v nejrůznějších aplikací s výjimkou prodeje v malém. Je přizpůsoben jako norma v automobilovém průmyslu, ve zdravotnické službě, v obraně a v mnoha dalších odvětvích průmyslu a obchodu. Je schopen kódovat číslice 0 až 9, písmena A až Z a dalších sedm speciálních znaků, přičemž každý znak je reprezentován pěti čárami a čtyřmi mezerami. Odhaduje se, že při užití Code 39 může dojít k chybě dekódování až po přečtení cca 30 miliónů znaků.

Codabar

Tento kód je mezinárodně využíván při označování krevních bank v transfúzních stanicích. Je schopen kódovat číslice 0 až 9 a šest znaků. Každý znak je reprezentován čtyřmi čárami a třemi mezerami.

PDF 417

Nová generace čárového kódu - dvoudimenzionální kód s velmi vysokou informační kapacitou a schopností detekce a oprav chyb (při porušení kódu). Označení PDF 417 (Portable Data File) vychází ze struktury kódu: každé kódové slovo se sestává ze 4 čar a 4 mezer o šířce minimálně jednoho a maximálně šesti modulů. Celkem je však modulů ve slově vždy přesně 17. Velikost kódovaného souboru může být až 1,1 kB. Na rozdíl od tradičních čárových kódů, které obvykle slouží jako klíč k vyhledání údajů v nějaké databázi externího systému, si PDF 417 nese všechny údaje s sebou a stává se tak nezávislý na vnějším systému. Příkladem použití mohou být nejrůznější identifikační karty, řidičské průkazy (v některých státech USA). PDF 417 se s výhodou využije i pro zakódování diagnózy pacientů atd. Výhodou čárového kódu PDF 417 je samoobnovení v případě 50% poškození. Čárový kód lze kombinovat s kódy systému EAN.

Snímání kódů

Mimo rozdělení dle účelu na ruční, průmyslové, pultové atd. rozlišujeme dle vlastního provedení snímače dva základní principy snímačů:

laserový

 • vzhledem k viditelnosti a malé šířce snímacího paprsku je mj. výhodný ke snímání více čárových kódů z jedné čtecí oblasti
 • umožňuje větší čtecí vzdálenosti (modely long-range i několik metrů)

CCD

 • snímá plošně – vhodný pro snímání 2D kódů
 • nemá mechanické součásti

Dle typu připojení a způsobu zpracování se dělí snímání čárových kódů nejčastěji na tyto následující varianty:

snímače (víceméně bez inteligence) připojené přímo k počítači nadřazeného systému obvykle pomocí sériového, USB, nebo nejčastěji klávesnicového vstupu počítače. Lze je do určité míry parametrizovat pro určitý typ a délku kódu, přidat prefix a postfix (např. ENTER) a pod.

bezdrátové snímače připojené přímo k počítači nadřazeného systému pomocí bezdrátového připojení (obvykle v pásmu 433 MHz, či Bluetooth). Obdobné vlastnosti jako přímo připojené snímače, neomezují obsluhu v pohybu. Některé typy zajišťují i zpětný přenos informace na snímač (kontrolka, bzučák, jednoduchý displej).

off-line mobilní terminály – přenosné počítače (typicky PDA) umožňující komunikaci s nadřazeným systémem po zasunutí do komunikační základny.

on-line mobilní terminály – stejné jako off-line terminály s možností komunikace s nadřazeným systémem přímo pomocí bezdrátového WLAN připojení, dnes nejčastěji WiFi.

Tisk čárových kódů

Čárový kód lze tisknout mnoha nejrůznějšími způsoby, závislými především na zamýšleném účelu jejich použití. Jde především o dvě možnosti:

 • doplnění tisku běžných formulářů o čárové kódy. V takovém případě lze využít stávající tiskárny (laserové, inkoustové i jehličkové).
 • tisk na speciální, obvykle samolepicí štítky – etikety. Tyto se pak ručně, či strojově aplikují na potřebné místo, obvykle na výrobku, obalu, paletě atd. V takovém případě se nejčastěji pro tento účel používají speciální tiskárny s termo-transferovou metodou tisku, které oproti standardně používaným tiskárnám vynikají především v odolnosti, rychlosti a robustností tiskového mechanizmu.